Samenwerking Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline verlengd tot 2027

De grensoverschrijdende samenwerking voor de verbetering van mobiliteit rondom de Wunderline wordt voortgezet tot 2027. Duitse en Nederlandse bestuurders en andere leden van Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline hebben besloten om het lidmaatschap met drie jaar te verlengen.

Netwerk Ketenmobiliteit Wunderline

Het in 2019 opgerichte netwerk bestaat uit 26 partners uit de Noordelijke grensregio van Nederland en Duitsland, waaronder gemeenten, steden, Landkreise, provincie Groningen, deelstaten Nedersaksen en Bremen en regionale OV-organisaties langs de spoorverbinding Groningen – Bremen. Samen werken ze aan maatregelen op en rond de stations die vastgelegd zijn in het Uitvoeringsprogramma “Meer Regio, Meer Reizigers”. Dit programma wordt de komende maanden geactualiseerd. Projecten die tijdens de netwerkfase zijn ontstaan, zoals de WunderlineGO app en een studentchallenge over de stationsomgeving worden voortgezet of opgestart. Het onderwerp 'fiets' biedt talrijke mogelijkheden om mee aan de slag te gaan en het netwerk heeft nog meer ideeën die de komende maanden opgepakt zullen worden.

Regionale meerwaarde spoorverbinding

De maatregelen, zoals de verbetering van de stationsomgeving, aanleg van fietssnelwegen, parkeergarages en fietsenstallingen, zijn bedoeld om het reizen met de trein zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken en om de regionale meerwaarde van de spoorverbinding te vergroten. Deze gelijktijdige uitvoering van maatregelen op en langs het spoor en de structurele samenwerking in het kader van een regionaal én internationaal netwerk voor optimale mobiliteit op een grensoverschrijdend spoortraject van meer dan 170 kilometer is uniek in Europa.

Duurzaam en gelijkwaardig alternatief voor de auto

In het Wunderline-project wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding Groningen – Bremen. Met het terugbrengen van de reistijd biedt de spoorverbinding reizigers een duurzaam en gelijkwaardig alternatief voor de auto. Dit vanuit de bestuurlijke ambitie om de Noordelijke grensregio van Nederland en Duitsland sociaaleconomisch te versterken en dichter bij elkaar te brengen. De eerste bouwfase van het Wunderline-project wordt in 2025 afgerond.