Wunderline tijdlijn met highlights

  • Afronding werkzaamheden bouwstap 1
  • Ingebruikname van de Friesenbrücke
  • Officiële 'Spatenstich' (eerste schop in de grond) voor het begin van de Wunderline bouwwerkzaamheden van bouwstap 1
  • Begin nieuwbouw Friesenbrücke
  • European Year of Rail
  • EU-subsidie ​​van € 12,7 mln. voor eerste realisatie Wunderline Bouwstap 1 tot november 2023
  • Wunderline Netwerk Ketenmobiliteit: meer dan 20 partners ondertekenen Intentieverklaring voortzetting netwerk en presenteren Uitvoeringsprogramma
  • Participatieplan Scheemda – Winschoten gereed
  • Sneltrein tussen Groningen en Winschoten rijdt
  • Deutschlandtakt gepubliceerd met diverse maatregelen ter verbetering van het Wunderline traject
  • Voorbereiding realisatie Wunderline Bouwstap 1
  • Start bestuurlijk traject Wunderline door provincie Groningen
  • 2e EU TEN-T projectaanvraag ingediend door provincie Groningen en Land Nedersaksen
  • Het Wunderline Bidbook wordt gepubliceerd
  • Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen ondertekenen de Wunderline Realisatieovereenkomst voor de bouwstappen (1 en 2, tot 2030)
  • Verklaring voor stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen ondertekend door provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen
  • Nederland stelt € 17 miljoen beschikbaar voor de realisatie van de Wunderline
  • Gemeenten en Kommunen langs de Wunderline ondertekenen Verklaring voor verbetering Ketenmobiliteit
  • ProRail en DB Netz beginnen met voorbereidingen voor planningsfase
  • Verbetering van het treinvervangend busvervoer
  • Duitse en Nederlandse overheden hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd
  • De toegankelijkheid is verbeterd met de invoering van het Niedersachsen-Ticket plus Groningen
  • Opening van een Deutsche Bahn-loket voor internationale treinkaartjes op hoofdstation Groningen
  • Afronding van de onderzoeken Potentie goederenvervoer, kwalitatief sociaaleconomisch onderzoek, Vervoerwaarde potentie reizigers, Analyse maatregelen Groningen – Bremen, Exploitatieonderzoek en Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
  • Wunderline, de spoorverbinding Groningen – Bremen is de voortzetting van de Wiederline (Groningen – Leer)
  • Wunderline opgenomen in regeerakkoord Land Niedersachsen
  • EU verstrekt € 8,3 miljoen CEF-T subsidie aan het Wunderline-project voor voorbereidende onderzoeken en benoemt de Wunderline tot EU Flagship-project
  • Friesenbrücke ernstig beschadigd en tot eind 2024 geen doorgaande treinverbinding Groningen – Leer mogelijk
  • CEF-T projectaanvraag van provincie Groningen, Landkreis Leer, IHK Ostfriesland Papenburg, Groningen Seaports en AG Ems bij de EU ingediend
  • € 102 miljoen in Nederland beschikbaar voor de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Leer/Bremen: € 17 miljoen van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu en € 85 miljoen provincie Groningen 
  • Nederlandse en Duitse Europarlementariërs spreken steun uit voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Wiederline
  • Opening Wunderline kantoor in Oldenburg
  • Eerste Wunderline Community voor stakeholders en geïnteresseerden
  • Verbeteringen in de dienstregeling en pilots met kortingskaarten (Niedersachsenticket)
  • Wiederline als aanduiding voor spoorverbinding Groningen - Leer
  • Start bestuurlijk traject spoorverbinding Groningen – Leer door provincie Groningen
  • Arriva start met doorgaande trein Groningen – Leer
  • Herstart grensoverschrijdend spoorverkeer Groningen – Leer met overstap in Nieuweschans
  • Grensoverschrijdende spoorverbinding tijdelijk stopgezet vanwege beschadigingen aan het spoor
  • “Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden volgens de regeling van de spoorweggrensovergangen” met verplichting tot instandhouding van bestaande spoorweg grensovergangen
  • Herstart grensoverschrijdende spoorverbinding voor personenvervoer
  • Grensoverschrijdende spoorverbinding beëindigd vanwege kapotte bruggen over de Westerwoldse Aa en de Ems (Friesenbrücke)
  • Gemiddeld ruim 400 reizigers per dag gaan met de trein over de grens
  • Eerste spoorverbinding Groningen – Duitsland van start
  • Overeenkomst tussen Nederland en Oldenburg tot regeling van de aanleg en de exploitatie van de spoorweg van Nieuwe Schans naar Ihrhove
  • Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot regeling van de aanleg van een spoorweg van Nieuwe Schans naar Ihrhove
  • Verdrag tussen Nederland en Koninkrijk Hannover inzake spoorverbinding Harlingen – Leeuwarden – Groningen – Leer