Snelheidsverhoging Hoogezand - Zuidbroek

Medio 2025 gaan passagierstreinen tussen Hoogezand en Zuidbroek sneller rijden. De snelheidsverhoging is onderdeel van de Wunderline, een snellere, comfortabele treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Om de treinen sneller te laten rijden zijn tussen Hoogezand en Zuidbroek aanpassingen op en rond het spoor nodig.

Kortere reistijd en betere aansluitingen

Zodra de passagierstreinen sneller gaan rijden wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse treinen beter op elkaar aan. ProRail voert de werkzaamheden voor de snelheidsverhoging uit. Dit doet zij in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen. De werkzaamheden worden in 2024/2025 uitgevoerd.

Van 100 naar 130 km per uur

Voor deze snelle treinverbinding is een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de spoorverbinding tussen Hoogezand-Sappemeer en het Muntendammerdiep in Zuidbroek nodig. Ook op andere delen van het spoor worden snelheden verhoogd. Hierdoor wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse treinen beter op elkaar aan. ProRail voert de werkzaamheden voor de snelheidsverhoging uit. Dit doet ProRail in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen.

Spoorwerk in mijn buurt

Wil je weten wanneer ProRail in jouw buurt werkzaam is? Dit kun je zien op prorail.nl/spoorwerk. Ook kun je een automatische mail ontvangen wanneer ProRail bij jou aan het werk gaat.

Meld je aan voor de e-mailservice

Wat betekent dit voor de omgeving

Voor de snelheidsverhoging naar 130 km/u moet het baanlichaam verstevigd worden. Dit vereist het verleggen van enkele sloten en het verbreden en verstevigen van het talud. Waar verleggen niet mogelijk is, worden stalen damwanden of walbeschoeiingen aangebracht. Overlast, zoals extra transport en geluid, wordt zo veel mogelijk beperkt.

Geluid

ProRail onderzoekt de mogelijke geluideffecten van de snelheidsverhoging. Wettelijke regels beschermen omwonenden tegen treinverkeersgeluid. ProRail neemt waar mogelijk maatregelen om geluidshinder te verminderen. Meer informatie is te vinden op de website van ProRail.

Trillingen

In Nederland is er geen wettelijke regeling voor trillingen door treinverkeer. Wel gelden regels en richtlijnen wanneer hinder wordt gemeld. Lees meer informatie over trillingen op de website van ProRail

De provincie Groningen gaat de trillingen door treinen meten in de huidige en toekomstige situatie. De eerste metingen zijn gepland voor juni/juli 2024 en zullen het huidige trillingsniveau vastleggen. Dit maakt het mogelijk om na de snelheidsverhoging te bepalen of de trillingen zijn toegenomen en nog binnen de geldende grenswaarden vallen.

Stikstof

Voor het rijden van de treinen en voor de aanlegfase heeft ProRail stikstofberekeningen uit laten voeren. Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofuitstoot toeneemt, maar dat dit geen nadelig effect heeft op nabijgelegen Natura2000-gebieden (Norgerholt, Drentsche Aa-gebied, Drouwenerzand).

Afstemming andere spoorprojecten

De provincie Groningen onderzoekt of spoorprojecten rond Midden-Groningen beter kunnen worden afgestemd, zoals de Wunderline, de Nedersaksenlijn, Groningen Spoorzone en de herstart van treinen tussen Veendam en Stadskanaal. Een integrale aanpak moet efficiƫnter zijn en rekening houden met de omgeving, zodat oplossingen beter aansluiten bij de wensen en belangen van omwonenden.

Meer informatie

In april en juni 2023 werden meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Via onderstaande links is de gedeelde informatie te downloaden.

Contact

Heb je een vraag, opmerking of wil je een onderzoeksrapport inzien? Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken via:

  • E-mail: wunderline@provinciegroningen.nl
  • Telefoon: 050 - 316 4911 (dit is het algemene nummer van de provincie Groningen. Zij verbinden je door met de juiste medewerker)
  • Postadres: Provincie Groningen, Project Wunderline, Postbus 160, 9700 AP, Groningen